Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Về”

Update
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Update)
Thẻ: Thay thế nội dung
 
<includeonly>{{#invoke:about|about}}</includeonly><noinclude>{{Tài liệu}}</noinclude>
{{Hatnote|{{#if:{{{1|}}}|{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{ns:0}}|Bài|Trang}} này viết về {{{1}}}.}}<!--
-->&#32;Đối với {{#if:{{{2|}}}|bài về {{{2}}}|các định nghĩa khác}}, xem {{#if:{{{3|}}}|[[{{{3}}}]]|[[{{PAGENAME}} (định hướng)]]}}.<!--
-->{{#if:{{{4|}}}{{{5|}}}|<!--
-->&#32;Đối với {{#if:{{{4|}}}|bài về {{{4}}}|các định nghĩa khác}}, xem {{#if:{{{5|}}}|[[{{{5}}}]]|[[{{PAGENAME}} (định hướng)]]}}.<!--
-->}}<!--
-->{{#if:{{{6|}}}{{{7|}}}|<!--
-->&#32;Đối với {{#if:{{{6|}}}|bài về {{{6}}}|các định nghĩa khác}}, xem {{#if:{{{7|}}}|[[{{{7}}}]]|[[{{PAGENAME}} (định hướng)]]}}.<!--
-->}}<!--
-->{{#if:{{{8|}}}{{{9|}}}|<!--
-->&#32;Đối với {{#if:{{{8|}}}|bài về {{{8}}}|các định nghĩa khác}}, xem {{#if:{{{9|}}}|[[{{{9}}}]]|[[{{PAGENAME}} (định hướng)]]}}.<!--
-->}}
}}<noinclude>
{{Tài liệu}}
</noinclude>