Khác biệt giữa các bản “Hoàng Minh Giám”

* Hoàng Vĩnh Thành (nam), nguyên Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Úc
* Hoàng Vĩnh Hương (nữ), Giảng viên Khoa Piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
* Hoàng Vĩnh Hằng (nữ), nguyên cán bộ Trung tâm văn hoá Pháp - Việt tại Paris (Cộng hòa Pháp)
* Hoàng Vĩnh Hảo (nữ), nguyên cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
* Hoàng Vĩnh Tiến (nam), nguyên cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội
* Hoàng Vĩnh Hạnh (nữ), cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia