Khác biệt giữa các bản “Mục tiêu”

'''Mục tiêu''' là một ý tưởng của tương lai, hoặc kết quả mong muốn của một người hay một nhóm người đã hình dung ra, [[Hoạch định|kế hoạch]] và cam kết để đạt được.<ref name="Locke Latham 1990">{{cite book |last1=Locke |first1=Edwin A. |authorlink1=Edwin A. Locke |last2=Latham |first2=Gary P. |date=1990 |title=A theory of goal setting & task performance |location=Englewood Cliffs, NJ |publisher=[[Prentice Hall]] |isbn=0139131388 |oclc=20219875}}</ref> Những nỗ lực để đạt được mục tiêu trong một hữu hạn thời gian, bằng cách đặt ra [[Time limit|hạn chót]].
 
Một mục tiêu gần giống với ý định hay mục đích, kết quả dự đoán hướng dẫn phản ứng, hoặc [[Intrinsic value (ethics)|kết thúc]], là một [[Object (philosophy)|đối tượng]], hoặc là một đ[[Physical object|ốiđối tượng vật lý]] hoặc một [[Abstract object|đối tượng trừu tượng]], có [[Intrinsic value (ethics)|giá trị nội tại]].
 
== Thiết lập mục tiêu ==