Khác biệt giữa các bản “Ngọc Trinh (người mẫu)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên khai sinh = <!-- chỉ dùng nếu khác với tên (ở trên) -->
| ngày sinh = {{Ngày sinh và tuổi|1989|09|27}}
| nơi sinh = [[Cầu Quan]], [[Tiểu Cần]], [[Trà Vinh]], [[Việt Nam]]
| rửa tội = <!-- will not display if birth_date is entered -->
| disappeared_date = <!-- {{disappeared date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (điền ngày biến mất trước, ngày sinh sau) -->
Người dùng vô danh