Khác biệt giữa các bản “Phong Nha”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thị trấn Phong Nha hiện nay trước đây vốn là xã Sơn Trạch thuộc huyện Bố Trạch.
 
Ngày [[10 tháng 1]] năm [[2020]], Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Quảng Bình<ref name=NQ862>[http://vanbanwww.chinhphudaibieunhandan.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanbandefault.aspx?class_id=2&_page=1&modetabid=detail73&document_idNewsId=199013433710 Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14]</ref>. Theo đó, thành lập thị trấn Phong Nha trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Sơn Trạch.
 
==Hành chính==