Khác biệt giữa các bản “Trà Lĩnh (huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
{{đang viết}}
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | huyện
| tên = Trà Lĩnh
Ngày [[11 tháng 8]] năm [[1999]], chuyển xã Hùng Quốc thành thị trấn Hùng Quốc, thị trấn huyện lỵ huyện Trà Lĩnh.<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-69-1999-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-thuoc-cac-huyen-Tra-Vinh-Thong-Nong-Thach-An-va-Quang-Hoa-tinh-Cao-Bang-45536.aspx|tựa đề=Nghị định 69/1999/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Trà Vinh, Thông Nông, Thạch An và Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
Ngày [[10 tháng 1]] năm [[2020]], Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Cao Bằng<ref name=NQ864>[http://vanbanwww.chinhphudaibieunhandan.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanbandefault.aspx?class_id=2&_page=1&modetabid=detail73&document_idNewsId=199015433711 Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14]</ref>. Theo đó, sáp nhập xã Lưu Ngọc vào xã Quang Vinh; sáp nhập xã Cô Mười vào xã Quang Hán.
 
Huyện Trà Lĩnh có 1 thị trấn và 7 xã như hiện nay.