Khác biệt giữa các bản “Hoàng (họ người Trung Quốc)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{chờ xóa|copy nguyên một phần của bài [[Hoàng]], hoàn toàn trùng tên, mà không có thông tin khác biệt về mục từ, không thể thành một bài độc lập}}{{Infobox surname
{{Về|họ người Trung Quốc|họ người Việt Nam|Hoàng|họ người Hàn Quốc|Hwang (họ)}}{{Infobox surname
| name = Hoàng
| native name = 黄/黃