Khác biệt giữa các bản “Bình phương”

không có tóm lược sửa đổi
Có một công thức dùng để tính bình phương số có hai chữ số (có thể bạn đã biết):
 
Giả sử số có hai chữ số đó ký hiệu là ab.
 
Ta có : (ab)<sup>2</sup> = 20a(5a+b) + b<sup>2</sup>
 
== Ký hiệu ==
32

lần sửa đổi