Khác biệt giữa các bản “Văn Giản thượng thư”

(Trang mới: “'''Văn Giản Thượng Thư''' (''chữ Hán'':文简尚書) là thụy hiệu của một số vị Thượng thư trong lịch sử khu vực…”)
 
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Hoàng Phượng Tường (Long Khánh tiến sĩ)|Hoàng Phượng Tường]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Hoàng Hoài]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Lưu Xuân (Thành Hóa tiến sĩ)|Lưu Xuân]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Lưu Viết Linh]] (truy tặng)
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Lý Tốn Học]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Lã Điều Dương (nhà Minh)|Lã Điều Dương]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Mao Trừng]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Mao Kỷ]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Mã Nhữ Ký (Chính Đức tiến sĩ)|Mã Nhữ Ký]] (truy tặng)
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Tôn Thừa Ân (nhà Minh)|Tôn Thừa Ân]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Vương Sĩ Chân]]
*Thanh triều Văn Giản Thượng Thư [[Kim Sĩ Tùng]]
*Thanh triều Văn Giản Thượng Thư [[Đường Cảnh Sùng]]
*Thanh triều Văn Giản Thượng Thư [[Ôn Đạt (nhà Thanh)|Ôn Đạt]]
*Thanh triều Văn Giản Thượng Thư [[Vương Dẫn Chi]]
 
==Xem thêm==