Khác biệt giữa các bản “Danh sách trường đại học, học viện và cao đẳng tại Hà Nội”

n
Thay đổi ngành
(.)
n (Thay đổi ngành)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
!9
||[[Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị|Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị]]
|UTM
||Đa ngành
||
|| 2011
||Quận ĐốngHoàng ĐaMai
|
|-
46

lần sửa đổi