Khác biệt giữa các bản “Danh sách trường đại học, học viện và cao đẳng tại Hà Nội”

Sửa đổi ngành học
n (Thay đổi ngành)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Sửa đổi ngành học)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
||[[Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị|Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị]]
|UTM
||[https://www.utm.edu.vn/gioi-thieu/ve-utm Đa ngành]
||2011
||Quận Hoàng Mai
46

lần sửa đổi