Khác biệt giữa các bản “Danh sách trường đại học, học viện và cao đẳng tại Hà Nội”

Gắn liên kết
(Sửa đổi ngành học)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Gắn liên kết)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|-
!9
||[[Trườnghttps://www.utm.edu.vn/ Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị|Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị]]
|UTM
||[https://www.utm.edu.vn/gioi-thieu/ve-utm Đa ngành]
46

lần sửa đổi