Khác biệt giữa các bản “Danh sách trường đại học, học viện và cao đẳng tại Hà Nội”

|-
!8
|| [[Trường Đại học Tài nguyên và Môi trườngDược Hà Nội|Trường đại]] học Dược Hà Nội]]
|HUP
||[[Dược]]<ref name=":2">{{Chú thích web|url = http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pctct/noidung/Lists/lichsu/View_Detail.aspx?ItemID=7|tiêu đề = Lịch sử|ngày truy cập = ngày 23 tháng 7 năm 2015}}</ref>
|-
!9
|| [[Trường Đại học TàiĐiện nguyên và Môi trường Hà Nộilực|Trường đại]] học Điện lực]]
|EPU
||Đa ngành <ref>{{Chú thích web|url=https://www.epu.edu.vn/trang/thong-tin-khai-quat-2127.html|title=Thông tin khái quát|last=|first=|date=14-7-2019|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
|-
!10
|| [[Trường Đại học TàiGiao nguyênthông và MôiVận trường Hà Nộitải|Trường đại]] học Giao thông Vận tải]]
|UTC
||Đa ngành