Khác biệt giữa các bản “Lê Bê La”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{| class="wikitable"
!Năm!!Tựa phim!!Vai diễn
|-
| 2007 || Con Đường Sáng || Kiều
|-
| 20132008 || Hoa Nắng || Thư
|-
| 2009 || Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa || Tuyết
|-
| || Đời Cần Có Nhau ||
|-
| || Con Đường Sáng ||
|-
| || Taxi ||
|-
| 2013 || Hương Bưởi || Phương Thư
|-
| 2013 || Hoa Nắng || Thư
|-
| 2013 || Tía ơi || Chị Tư
Người dùng vô danh