Khác biệt giữa các bản “Xuân Bắc (diễn viên)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Đồng quê xào xạc
*Ông bầu ca nhạc (2000) Liêm
*Đảo xa (1998) Côi
*Chuyến tắc-xi cuối cùng
*Công dân vàng
Người dùng vô danh