Khác biệt giữa các bản “Tru Tiên”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
=== Tô Như ===
'''Tô Như''' là sư mẫuvợ của [[Điền Bất Dịch]], mẫu thân của Điền Linh Nhi, sư nương của [[Trương Tiểu Phàm]], sư thúc của [[Lục Tuyết Kỳ]]. Bà là một trong thập bát đại đệ tử của Thanh Vân Môn cùng với [[Thủy Nguyệt Đại Sư|Thủy Nguyệt]], [[Điền Bất Dịch]], [[Vạn Kiếm Nhất]],... Trước khi kết hôn là một trong thất đại đệ tử của Tiểu Trúc Phong, cùng [[Thủy Nguyệt đại sư|Thủy Nguyệt Đại Sư]] giao tình thâm hậu, tình như thủ túc.
 
Pháp bảo: Hổ Phách Chu Lăng và Mặc Tuyết. Sau khi kết hôn với Điền Bất Dịch thì phong ấn Mặc Tuyết, còn Hổ Phách Chu Lăng truyền lại cho con gái Điền Linh Nhi.