Khác biệt giữa các bản “Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình”

n
Đã khóa “Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:24, ngày 20 tháng 2 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:24, ngày 20 tháng 2 năm 2020 (UTC)))
(Đã lùi lại sửa đổi 58382563 của 42.116.138.124 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
n (Đã khóa “Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:24, ngày 20 tháng 2 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:24, ngày 20 tháng 2 năm 2020 (UTC))))