Khác biệt giữa các bản “Danh sách trường đại học, học viện và cao đẳng tại Hà Nội”

Thêm phần
(Thêm phần)
||Quận Bắc Từ Liêm
|
| rowspan="1514" |
| rowspan="1514" |
|-
!2
|-
!15
|Học viện Thiết kế và Thời trang London
|[[Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị]]
|
|Thiết kế, thời trang<br />
|2004
|Quận Tây Hồ
|
|
|
|-
!16
|Đại học Anh quốc Việt Nam
|
|Đa ngành
|
|[[Quận Hai Hoàng Mai]]Trưng
|
|
|
|-
!17
|Đại học Mỹ thuật Á Châu
|
|Mỹ thuật
|
|Quận Cầu Giấy
|
|
|
|}