Khác biệt giữa các bản “Danh sách trường đại học, học viện và cao đẳng tại Hà Nội”

thêm
(Thêm phần)
(thêm)
||Huyện Gia Lâm
|
|
|
|-
!
|'''[[Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội|Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật quân đội]]'''
|
|Nghệ thuật
|
|Quận Đống Đa
|[[Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam]]
|
|