Khác biệt giữa các bản “Quản thúc Tiên”

 
==Thân thế==
Cơ Tiên là con thứ ba của Tây bá Hầu [[Chu Văn Vương|Cơ Xương]]. Người anh cả của ông là Bá Ấp Khảo đã mất sớm. Cơ Tiên có tám người anh em cùng mẹ là: anh hai Vũ Vương [[Chu Vũ vương|Cơ Phát]], các em: [[Chu Công Đán]], [[Sái Thúc Độ]], [[Tào Thúc Chấn Đạc|Thúc Chấn Đạc]], [[Thành Thúc Vũ]], [[Hoắc Thúc Xử]] ([[:zh:霍叔處|霍叔處]]), [[Vệ Khang Thúc|Khang Thúc Phong]], [[Nhiễm Quý Tái|Đam Thúc Tái]]<ref name="qstg">Sử ký, Quản Sái thế gia</ref>.
 
==Làm vua nước Quản==