Khác biệt giữa các bản “Chu Thành vương”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
== Tam Giám chi loạn ==
{{Chi tiết|Loạn tam Giám}}
Ba người em khác của Chu Vũ Vương, chú của Thành Vương là [[Quản Thúc Tiên]], [[Hoắc Thúc Xử]] ([[:zh:霍叔處|霍叔處]]) và [[Sái Thúc Độ]] được phong đất làm [[Tam giám]] để canh chừng [[Vũ Canh]] nhưng lại nghe theo lời dụ của Vũ Canh, mưu lật đổ nhà Chu để khôi phục nhà Thương. Không lâu sau, ba người giúp Vũ Canh dấy binh của bộ lạc Hoắc Địa nổi loạn chống nhà Chu. Chu Công và Thiệu công tập trung dàn xếp xong việc nội chính, sau đó Chu Công mang quân đi đông chinh.
 
Qua 3 năm chiến tranh ([[1113 TCN]]), Chu Công đánh bại được quân nổi loạn, giết chết Vũ Canh và Quản Thúc Tiên; bắt Hoắc Thúc Xử và Sái Thúc Độ đi đày, phong đất Vệ của Quản Thúc trước đây cho em nhỏ của Vũ vương là [[Khang Thúc]].