Khác biệt giữa các bản “Minh Mạng”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|Nhất Giai Hiền Phi
|Tuệ Khiết
|[[Ngô Thị Chính|Ngô Thị Chánh]]
|1792-1843
|Chưởng cơ [[Ngô Văn Sở]]
Người dùng vô danh