Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chính Hồng kỳ”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Chính Hồng kỳ''' (tiếng Trung: '''正紅旗'''; tiếng Anh: ''Plain Red Banner'') là một kỳ của chế độ Bát…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
* [[Hòa Thân|Hoà Thân]]
* [[Phong Thân Ân Đức]]
* [[:zh:烏蘭泰|Ô Lan Thái]]
* [[:zh:毓鋆|Dục Vân]]
* [[:zh:英斂之|Anh Liễm Chi]]
* [[:zh:傅泾波|Phó Kính Ba]]
* [[Lão Xá]]
 
'''<big>Mông Cổ</big>'''
 
* [[:zh:倭仁|Uy Nhân]]
 
<big>'''Hán Quân'''</big>
 
* [[:zh:寧完我|Ninh Hoàn Ngã]]
*[[:zh:李國英|Lý Quốc Anh]]
* [[Trịnh Chi Long]]
 
109

lần sửa đổi