Khác biệt giữa các bản “Lolita”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
==Tham khảo==
*The New York Times - Who Invented Lolita? (http://www.nytimes.com/2004/05/23/magazine/23WWLN.html)
 
*2005: ''Lolita'' (read by Jeremy Irons), Random House Audio, ISBN 978-0739322062