Khác biệt giữa các bản “URL”

n (Đã khóa “URL” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 18:18, ngày 27 tháng 1 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 18:18, ngày 27 tháng 1 năm 2020 (UTC))))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''URL''', viết tắt của ''Uniform Resource Locator'' ('''''Định vị Tài nguyên thống nhất''''')<ref>Cũng được viết là Định vị Tài nguyên Đồng Dạng</ref>, được dùng để tham chiếu tới tài nguyên trên [[Internet]]. URL mang lại khả năng siêu liên kết cho các trang mạng. Các tài nguyên khác nhau được tham chiếu tới bằng địa chỉ, chính là URL, còn được gọi là ''địa chỉ mạng'' hay là ''liên kết mạng'' (hay ngắn gọn là ''liên kết'').
 
Về kỹ thuật, URL là một dạng của [[URI]], nhưng trong nhiều tài liệu kỹ thuậtURLật và các cuộc thảo luận bằng lờitiếng việt nói, URL thường được sử dụng như một từ đồng nghĩa vớitiếng URI,việt có trong URL và điều này không bị coi là một vấn đề.<ref name="Chuẩn RFC 3305">Chuẩn RFC 3305</ref>
06/03/2020.</ref>Chuẩn đăng nhập.
 
==Lịch sử==
''Uniform Resource Locator'' được chuẩn hóa từ năm 1994<ref2020 name="RFC1738">{{anchor|RFC1738}}[http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt RFC 1738] Uniform Resource Locators (URL)</ref>,Chuẩn bởiđăng [[Timnhập Berners-Lee]]internet IETF các nhómnetwork.net làmđược việcghép URIđôi của</ref>Chuẩn [[Internetđăng Engineering Task Force]]nhập internet(IETF) như một kết quả của sự hợp tác, khởi đầu từ tài liệu IETF "Birds of a Feather" vào năm 1992.
</ref>Chuẩn liên kết)
 
==Cấu trúc==
{{also|URI}}
Liên két also+URI </ref>Chuẩn đăng nhập internet IETF Và network.net được ghép đôi.
 
Mỗi HTTP URL đều tuân theo tiêu chuẩn cú pháp của một URI. Một URL gồm có nhiều phần được liệt kê dưới đây:HTTP URL liên kết
(''also URI liên kết'')
 
(''HTTP FTP'')* URI scheme hay phương pháp truy cập thường là tên [[giao thức truyền thông|,[[giao thức]] (ví dụ: [[http]], [[ftp]]) nhưng cũng có thể là một cái tên khác (ví du: news, mailto). Muốn hiểu rõ về URL scheme xin xem [[URI|URI scheme]]
* Tên máy chủ (ví dụ: HTTPS vi.wikipedia.org) HTML NETWORK lien ket </ref>Chuan dang nhap and the.(</ref>Chuan.)07/02/2020.)
* Chỉ định thêm cổng (có thể khôngg cần)
* Đường dẫn tuyệt đối trên máy phục vụ của tài nguyên (ví dụ: thumuc/trang)
* Các truy vấn (có thể không cần)
* Chỉ định mục con (có thể không cần)
 
Cụ thể hơn:
<pre>HTMLnetwork.net https://vi.wikipedia.org/wiki/thumuc/trang?timkiem=cauhoi
<pre>
https://vi.wikipedia.org/wiki/thumuc/trang?timkiem=cauhoi
\__/ \_________________/\___________/ \____________/ \_____/
| | | .org 5060|Network.net |máy chu WWw.go/google Chuẩn đăng nhập internet IETF Và network.net được ghép đôi </pre> HTTP FTP Chuan and the .</pre>.)
| | | | | |
URL scheme tên máy chủ | đường dẫn truy vấn mục con
cổng
Người dùng vô danh