Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiến pháp Philippines”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Quyền tư pháp giao phó cho Tòa án tối cao và các tòa dưới do pháp định. Tòa án tối cao có quyền xem xét tính hợp hiến của pháp luật, điều ước, nghị định và quản lí các tòa dưới.
 
Ngoài ba quyền ở trên Hiến pháp còn thành lập Giám sát viện và ba cơ quan độc lập là Ủy ban công chức, Ủy ban bầu cử, Ủy ban thẩm kế.<ref>Candelaria and Alphora, Jhon Lee and Veronica (2018). ''Readings in Philippine History''. Recto Avenue, Manila, Philippines: Rex Book Store, Inc. pp. 71–82. ISBN <bdi>978-971-23-8665-7</bdi>.</ref>
 
== Tiền nhiệm của Hiến pháp 1987 ==
 
=== Hiến pháp Biak-na-Bato 1897 ===
 
=== Hiến pháp Malolos 1899 ===
 
=== Hiến pháp 1935 ===
 
=== Hiến pháp 1943 ===
 
=== Hiến pháp 1973 ===
 
== Tham khảo ==