Khác biệt giữa các bản “Máy bơm bê tông”

n
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
=== Xe bơm cần ===
[[Tập tin:XeBomCanLiebherr50M5XXT.jpg|400px|nhỏ|trái|Biểu đồ tính năng không gian phục vụ bơm bê tông của xe bơm cần Liebherr 50M5XXT.]]
[[Tập tin:Concrete Pump RB.JPG|400px|nhỏ|phải|Xe bơm cần bơm bê tông.]]
[[Tập tin:Concrete pumper.jpg|400px|nhỏ|phải|Xe bơm cần bơm vữa bê tông từ xe bồn xuống hố móng công trình.]]