Khác biệt giữa các bản “Danh sách tòa nhà cao nhất Bà Rịa-Vũng Tàu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng Android
[[Tập_tin:Bai_truoc_,_Phuong_1,_tp_Vungtau,_Vietnam_-_panoramio.jpg|nhỏ|250x250px|Thành phố [[Vũng Tàu]]]]
[[Tập_tin:Trung_tâm_thương_mại_Bà_Rịa.jpg|nhỏ|250x250px|Thành phố [[Bà Rịa]]]]
 
Đây là '''danh sách tòa nhà cao nhất Bà Rịa-Vũng Tàu''' được xếp theo chiều cao của tòa nhà. Các công trình cao tầng của [[Bà Rịa - Vũng Tàu|Bà Rịa-Vũng Tàu]] đều tập trung ở phía tây bắc, đáng chú ý là tại [[Vũng Tàu]] và một số khác ở [[Bà Rịa]], thị xã [[Phú Mỹ]].
!Vị trí
!Chiều cao
(m)
!Số tầng
!Hoàn thành
| align="center" |1
|Lapen Center
| align="center" |[[tập tin: vungtau143.jpeg|nhỏ150x150px|thế=]]
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |143m143
| align="center" |32
| align="center" |2018
| align="center" |2
|Chung cư Sơn Thịnh 2
| align="center" |[[Tập tin:thap110.jpg|nhỏthế=|150x150px]]
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |130m130
| align="center" |33
| align="center" |2016
| align="center" |3
|DIC Phoenix Vũng Tàu - Block C
| align="center" |[[tập tin:vungtaublockc.jpeg|nhỏthế=|150x150px]]
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |109m109
| align="center" |27
| align="center" |2017
| align="center" |4
|Vung Tau Melody 1,2
| align="center" |[[tập tin:vungtaumelody12.jpeg|nhỏthế=|150x150px]]
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |102m102
| align="center" |26
| align="center" |2017
| align="center" |5
|Vung Tau Plaza 1
| rowspan="2" align="center" |[[Tập_tin:Duong hong phong, thang tam tp vungtau,vn - panoramio.jpg|thế=|165x165px200x200px]]
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |92m92
| align="center" |29
| align="center" |2013
|Vung Tau Plaza 2
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |92m92
| align="center" |29
| align="center" |2013
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |91m91
| align="center" |27
| align="center" |2016
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |91m91
| align="center" |27
| align="center" |2016
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |89m89
| align="center" |23
| align="center" |2019
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |88m88
| align="center" |21
| align="center" |2013
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |88m88
| align="center" |21
| align="center" |2013
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |87m87
| align="center" |20
| align="center" |2017
|Khách sạn Nemo Phú Mỹ
| align="center" |
| align="center" |[[Phú Mỹ (thị xã)|Phú Mỹ]]
| align="center" |87m87
| align="center" |16
| align="center" |2015
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |86m86
| align="center" |26
| align="center" |2011
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |86m86
| align="center" |21
| align="center" |2011
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |86m86
| align="center" |20
| align="center" |2016
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |86m85
| align="center" |19
| align="center" |2011
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |82m82
| align="center" |22
| align="center" |2009
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |82m82
| align="center" |22
| align="center" |2009
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |79m79
| align="center" |20
| align="center" |2011
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |75m75
| align="center" |21
| align="center" |2007
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |75m75
| align="center" |21
| align="center" |2007
| align="center" |
| align="center" |[[Long Điền]]
| align="center" |74m74
| align="center" |21
| align="center" |2012
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |74m74
| align="center" |13
| align="center" |2012
| align="center" |
| align="center" |[[Bà Rịa]]
| align="center" |73m73
| align="center" |15
| align="center" |2013
| align="center" |26
|Chung cư Hodeco Phú Mỹ 1
| align="center" |[[Tập_tin:Quoc_Lo_51,Phú_Mỹ,_Tân_Thành,_Bà_Rịa_-_Vũng_Tàu,_Việt_Nam_-_panoramio.jpg|thế=|125x125px150x150px]]
| align="center" |[[Phú Mỹ (thị xã)|Phú Mỹ]]
| align="center" |72m72
| align="center" |18
| align="center" |2012
| align="center" |27
|Chung cư Hodeco Phú Mỹ 2
| align="center" |[[Tập_tin:Quoc_Lo_51,Phú_Mỹ,_Tân_Thành,_Bà_Rịa_-_Vũng_Tàu,_Việt_Nam_-_panoramio.jpg|thế=|125x125px150x150px]]
| align="center" |[[Phú Mỹ (thị xã)|Phú Mỹ]]
| align="center" |72m72
| align="center" |18
| align="center" |2012
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |72m72
| align="center" |17
| align="center" |2014
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |71m71
| align="center" |21
| align="center" |2005
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |70m70
| align="center" |19
| align="center" |2016
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |70m70
| align="center" |18
| align="center" |2011
| align="center" |
| align="center" |[[Xuyên Mộc]]
| align="center" |70m70
| align="center" |19
| align="center" |2011
| align="center" |
| align="center" |[[Xuyên Mộc]]
| align="center" |70m70
| align="center" |19
| align="center" |2019
!Hạng
!Tòa nhà
!Hình ảnh
!Vị trí
!Chiều cao
(m)
!Số tầng
!Hoàn thành
| align="center" |1
|Tòa nhà hỗn hợp HH1 - Tòa 1
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |153m153
| align="center" |33
| align="center" |2020
| align="center" |2
|Tòa nhà hỗn hợp HH1 - Tòa 2
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |153m153
| align="center" |33
| align="center" |2020
| align="center" |3
|Căn hộ Gateway View 1
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |102m102
| align="center" |33
| align="center" |2020
| align="center" |4
|Căn hộ Gateway View 2
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |102m102
| align="center" |30
| align="center" |2020
| align="center" |5
|Chung cư Vũng Tàu Gold Sea
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |89m89
| align="center" |30
| align="center" |2019
| align="center" |6
|Melia Ho Tram Building 1
| align="center" |
| align="center" |[[Xuyên Mộc]]
| align="center" |85m85
| align="center" |20
| align="center" |2021
| align="center" |7
|Melia Ho Tram Building 2
| align="center" |
| align="center" |[[Xuyên Mộc]]
| align="center" |85m85
| align="center" |20
| align="center" |2021
| align="center" |8
|Vietpearl Gành Hào Vũng Tàu
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |80m80
| align="center" |19
| align="center" |2020
| align="center" |9
|The Grand Ho Tram Strip - Building B
| align="center" |
| align="center" |[[Xuyên Mộc]]
| align="center" |69m69
| align="center" |19
| align="center" |2019
| align="center" |10
|Chung cư Sơn Thịnh 3
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |67m67
| align="center" |19
| align="center" |2020
|Vung Tau Landmark Tower
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |250m250
| align="center" |60+
|-
|Tòa nhà 60 tầng tại [[Đảo Gò Găng|Gò Găng]]
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |220m220
| align="center" |60
|-
|Vũng Tàu Paraside - Complex - Office Tower
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |180m180
| align="center" |39
|-
|Vung Tau Highrise
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |160m160
| align="center" |36
|-
|DIC Star Nghinh Phong Hotel
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |150m150
| align="center" |29
|-
|Vũng Tàu Paraside - Complex - Hotel Tower
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |140m140
| align="center" |34
|-
|Khách sạn 29 tầng tại [[Côn Đảo]]
| align="center" |[[Côn Đảo]]
| align="center" |125m125
| align="center" |29
|-
|Vũng Tàu Paraside - Apartment - Tower 1
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |120m120
| align="center" |35
|-
|Vũng Tàu Paraside - Apartment - Tower 2
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |120m120
| align="center" |35
|-
|Vũng Tàu Paraside - Apartment - Tower 3
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |120m120
| align="center" |32
|-
|Vũng Tàu Marina City - Hotel 1
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |120m120
| align="center" |29
|-
|Metropolitan Tower 1
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |110m110
| align="center" |27
|-
|Metropolitan Tower 2
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |110m110
| align="center" |27
|-
| align="center" |14
|Chung cư Phú Mỹ Gold City - Tòa 1
| align="center" |[[Phú Mỹ (thị xã)|Phú Mỹ]]
| align="center" |105m105
| align="center" |26
|-
| align="center" |15
|Chung cư Phú Mỹ Gold City - Tòa 2
| align="center" |[[Phú Mỹ (thị xã)|Phú Mỹ]]
| align="center" |105m105
| align="center" |26
|-
|Vũng Tàu Marina City - Hotel 2
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |100m100
| align="center" |24
|-
|Metropolitan Tower 3
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |90m90
| align="center" |22
|-
|Metropolitan Tower 4
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |90m90
| align="center" |22
|-
|Vũng Tàu Paraside - Khách sạn 5 sao
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |80m80
| align="center" |21
|-
|Zenna Villas Building 1
| align="center" |[[Long Điền]]
| align="center" |75m75
| align="center" |17
|-
|Zenna Villas Building 2
| align="center" |[[Long Điền]]
| align="center" |75m75
| align="center" |17
|-
|Marine City Tower
| align="center" |[[Long Điền]]
| align="center" |70m70
| align="center" |15
|-
| align="center" |23
|Harbor Center Phú Mỹ
| align="center" |[[Phú Mỹ (thị xã)|Phú Mỹ]]
| align="center" |60m60
| align="center" |14
|-
|Marine City Building 1
| align="center" |[[Long Điền]]
| align="center" |60m60
| align="center" |13
|-
|Marine City Building 2
| align="center" |[[Long Điền]]
| align="center" |60m60
| align="center" |13
|}
!Hình ảnh
!Chiều cao
(m)
!Vị trí
|-
| align="center" |2018 - nay
|Lapen Center
| align="center" |[[tập tin: vungtau143.jpeg|150x150px|thế=]]
| align="center" |143m143
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
|-
| align="center" |2016 - 2018
|Chung cư Sơn Thịnh 2
| align="center" |[[Tập_tinTập tin:Duong_le_HOng_Phong,_Phuong_Thắng_Tam,_tp._Vũng_Tàu,_Bà_Rịa_-_Vũng_Tàu,_Việt_Nam_-_panoramiothap110.jpg|thế=|172x172px150x150px]]
| align="center" |130m130
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
|-
| rowspan="2" align="center" |2013 - 2016
|Vung Tau Plaza 1
| rowspan="2" align="center" |[[Tập_tin:Duong hong phong, thang tam tp vungtau,vn - panoramio.jpg|thế=|165x165px200x200px]]
| align="center" |92m92
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
|-
|Vung Tau Plaza 2
| align="center" |92m92
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
|-
|Khách sạn Blue Sea
| align="center" |
| align="center" |86m86
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
|-
|Julia Suite Sea Hotel
| align="center" |
| align="center" |86m86
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
|-
|Seaview 1 Apartment Building
| align="center" |
| align="center" |82m82
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
|-
|Seaview 2 Apartment Building
| align="center" |
| align="center" |82m82
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
|-
|Hodeco Plaza Building 1
| align="center" |
| align="center" |75m75
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
|-
|Hodeco Plaza Building 2
| align="center" |
| align="center" |75m75
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
|-
|Chung cư 15 tầng Nguyễn Thái Học - Tòa Bắc
| align="center" |
| align="center" |68m68
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
|-
|Chung cư 15 tầng Nguyễn Thái Học - Tòa Nam
| align="center" |
| align="center" |68m68
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
|-
|Khách sạn Hoa Tiêu
| align="center" |[[tập tin: Khach san Hoa tieu- duong Ha long-tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam - panoramio.jpg|150x150px|thế=]]
| align="center" |55m55
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
|-
|Khách sạn bưu điện Vũng Tàu
| align="center" |[[tập tin: Khach san Buu dien, duong halong-tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam - panoramio.jpg|150x150px|thế=]]
| align="center" |49m49
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
|-
|[[Nhà thờ chính tòa Bà Rịa|Nhà thờ Chính tòa Bà Rịa]] (cũ)
| align="center" |[[tập tin: Nhà thờ Bà Rịa.jpg|150x150px|thế=]]
| align="center" |~40m40
| align="center" |[[Bà Rịa]]
|}
408

lần sửa đổi