Khác biệt giữa các bản “Tinh bột”

Không thay đổi kích thước ,  1 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
<br />
 
* Hà Văn Vợi, Khương Trung Thủy, Vũ Văn Hà và cộng sự (2007).Nghiên cứu công nghệ tổng hợp tinh bột cacboxyl metyl natri sử dụng trong công nghệ dược phẩm từ các nguồn tinh bột Việt Nam. Trung tâm Hữu cơ, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam.
* Brown WH, Poon T (2005) Introduction to organic chemistry-Third edition, John Wiley & Sons (ISBN 0-471-44451-0)
 
== Tham khảo ==
{{Tham khảo}}
*[http://www.russell-webb.com/a* Hà Văn Vợi, Khương Trung Thủy, Vũ Văn Hà và cộng sự (2007).Nghiên cứu công nghệ tổng hợp tinh bột cacboxyl metyl natri sử dụng trong công nghệ dược phẩm từ các nguồn tinh bột Việt Nam. Trung tâm Hữu cơ, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam.
*[http://www.russell-webb.com/anti_set_off_powder/soluble_anti-set-off-powder.html "Spray Powder"]. - Russell-Webb. Truy cập 2007-07-05.
* Brown WH, Poon T (2005) Introduction to organic chemistry-Third edition, John Wiley & Sons (ISBN 0-471-44451-0)
*[http://www.russell-webb.com/anti_set_off_powdernti_set_off_powder/soluble_anti-set-off-powder.html "Spray Powder"]. - Russell-Webb. Truy cập 2007-07-05.
*[http://www.nationalstarch.com/NationalStarch_r2/ "Starch based glue"]. - ICI.
*[http://www.plosone.org/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1371/journal.pone.0000456 "High-Yield Hydrogen Production from Starch and Water by a Synthetic Enzymatic Pathway"]. PLoS. Truy cập 2007-07-15.