Khác biệt giữa các bản “Mộc bản triều Nguyễn”

không có tóm lược sửa đổi
Tất cả các bản thảo nói trên đều được đích danh hoàng đế ngự lãm, phê duyệt bằng bút tích trước khi giao cho những người thợ tài hoa nhất trong cung đình khắc lên gỗ quý. Do tính chất cực kỳ quan trọng của mộc bản, dưới thời Minh Mạng, nhà vua từng có chỉ dụ: "Sai quan Bắc thành kiểm xét các ván in nguyên trữ tại Văn Miếu (Hà Nội) về các sách Ngũ Kinh, Tứ Thư Đại Toàn, Vũ Kinh Trực Giải cùng Tiền Hậu Chính Sử và Tứ Trường Văn Thể gửi về kinh để ở Quốc Tử Giám (Kinh đô Huế)".
Năm 2007, [[Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước|Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước]] đã làm hồ sơ trình [[Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc|UNESCO]] và đến ngày 31/7/2009, Mộc bản triều Nguyễn đã chính thức được [[Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc|UNESCO]] đưa vào "Chương trình Ký ức thế giới".
 
Người có công lưu giữ mộc bản là [[Ngô Đình Nhu]] ([[1911]]-[[1963]]), Cố vấn [[Chính trị]] cho Tổng thống [[Việt Nam Cộng hòa]] [[Ngô Đình Diệm]], từng là Giám đốc đầu tiên Nha Lưu trữ và Thư viện Quốc gia của Chính quyền [[Việt Nam Cộng hòa]].