Khác biệt giữa các bản “Sư đoàn 325, Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
* Đại đội Trinh sát (trực thuộc Sư đoàn bộ) và đặc công
* đội Cảnh vệ 23
 
== Lãnh đạo hiện nay ==
Sư đoàn trưởng: Thượng tá Nguyễn Thành Phố
 
Chính ủy:
 
Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng: Thượng tá Nguyễn Khắc Thơm
 
Phó Sư đoàn trưởng: Đại tá Trần Văn Cao
 
Phó Chính ủy: Thượng tá Nguyễn Bá Hào
 
== Khen thưởng ==