Khác biệt giữa các bản “Danh sách trường trung học phổ thông chuyên tại Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
! Tên trường !! Tỉnh/Thành phố !! Quận/Huyện/Thành phố/Thị xã
|-
| [[Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội|Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội]] || rowspan="34" | [[Hà Nội]] || [[Cầu Giấy (quận)|Quận Cầu Giấy]]
|-
| [[Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội]] ||[[Thanh Xuân|Quận Thanh Xuân]]
|-
| [[Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Xã Hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội]] ||[[Thanh Xuân|Quận Thanh Xuân]]
|-
| [[Trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội]] ||[[Cầu Giấy (quận)|Quận Cầu Giấy]]