Khác biệt giữa các bản “Virus”

Đã lùi lại sửa đổi 58340611 của 2402:800:61CD:63C5:2545:3C62:29FD:5D5A (thảo luận)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 58340611 của 2402:800:61CD:63C5:2545:3C62:29FD:5D5A (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
{{Details|Tiêm chủng|Vắc-xin}}
 
Tiêm chủng là một biện pháp có phi tổn thấp và hữu hiệu để ngăn chặn sự xâm nhiễm của virus. Các vắc-xin đã được sử dụng để ngăn chặn để ngăn ngừa virus lây nhiễm trong một thời gian dài trước khi tìm thấy những loại virus thực sự. Việc sử dụng vắc-xin đã dẫn tới sự suy giảm đáng kể trong tỷ lệ mắc bệnh (bị ốm) và tỉ lệ tử vong (bị chết) bởi các bệnh liên quan tới virus như [[bại liệt]], [[sởi]], [[quai bị]] và [[sởi Đức|rubella]].<ref name="pmid17068034">{{chú thích tạp chí
|author=Asaria P, MacMahon E
|title=Measles in the United Kingdom: can we eradicate it by 2010?
12.217

lần sửa đổi