Khác biệt giữa các bản “Danh sách tòa nhà cao nhất Bà Rịa-Vũng Tàu”

không có tóm lược sửa đổi
| align="center" |15
|Chung cư PVC - MS
| align="center" |[[tập tin:Đường 30 tháng 4, Tp Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.jpg|thế=|150x150px]]
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |81
| align="center" |16
|Khách sạn Golf Phú Mỹ
| align="center" |[[tập tin:Đường Trường Chinh, Tx Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu.jpg|thế=|150x150px]]
| align="center" |
| align="center" |[[Phú Mỹ]]
| align="center" |80
| align="center" |19
|Hodeco Plaza Building 1
| rowspan="2" align="center" |[[tập tin:Đường Nguyễn Thái Học, Tp Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (2).jpg|thế=|150x150px]]
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |77
| align="center" |20
|Hodeco Plaza Building 2
| align="center" |
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| align="center" |77
| align="center" |32
|Grand Ho Tram Strip A
| align="center" |[[tập tin: Đường ven biển, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu (2).jpg|150x150px|thế=]]
| align="center" |
| align="center" |[[Xuyên Mộc]]
| align="center" |70
| align="center" |34
|Grand Ho Tram Strip B
| align="center" |[[tập tin: Đường ven biển, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu (1).jpg|150x150px|thế=]]
| align="center" |
| align="center" |[[Xuyên Mộc]]
| align="center" |70
| align="center" |2011 - 2012
|Chung cư PVC - MS
| align="center" |[[tập tin:Đường 30 tháng 4, Tp Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.jpg|thế=|150x150px]]
| align="center" |
| align="center" |81
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| rowspan="2" align="center" |2007 - 2011
|Hodeco Plaza Building 1
| rowspan="2" align="center" |[[tập tin:Đường Nguyễn Thái Học, Tp Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (2).jpg|thế=|150x150px]]
| align="center" |
| align="center" |77
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
|-
|Hodeco Plaza Building 2
| align="center" |
| align="center" |77
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
| rowspan="2" |2005 - 2007
|Chung cư 15 tầng - Tòa 1
| rowspan="2" align="center" |[[tập tin: Đường Nguyễn Thái Học, Tp Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (1).jpg|150x150px|thế=]]
| align="center" |
| align="center" |50
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
|-
|Chung cư 15 tầng - Tòa 2
| align="center" |
| align="center" |50
| align="center" |[[Vũng Tàu]]
408

lần sửa đổi