Khác biệt giữa các bản “Lapen Center”

Trang mới: “{{Thông tin công trình xây dựng|building_name=Lapen Center|image=Vungtau143.jpeg|completion_date=2018|owner=Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp…”
(Trang mới: “{{Thông tin công trình xây dựng|building_name=Lapen Center|image=Vungtau143.jpeg|completion_date=2018|owner=Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp…”)
(Không có sự khác biệt)
408

lần sửa đổi