Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trang Giản Vương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Trang Giản Vương''' ([[chữ Hán]]: 莊簡王) là [[thụy hiệu]] của một số vị [[phiên vương]], [[thân vương]] hay [[quận vương]] ở khu vực [[Á Đông]] dưới [[chế độ quân chủ]].
 
==Danh sách==
* Nam Tống Tần Trang Giản Vương (hoặc Đại Ninh Trang Giản quận vương, Thuận Trang Giản Vương, Vệ Trang Giản Vương và Ngô Trang Giản Vương) [[Ngô Ích]]
* Minh triều [[Chu Tá Kính|Tĩnh Giang Trang Giản Vương]]
* Minh triều [[Lâm Tuyền Trang Giản Vương]]