Khác biệt giữa các bản “Hòa Mạc (phường)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Đến năm [[2018]], thị trấn Hòa Mạc có diện tích 1,84 km², dân số là 7.360 người, mật độ dân số đạt 4.000 người/km².
 
Ngày [[17 tháng 12]] năm [[2019]], [[Ủy ban thường vụ Quốc hội]] thông qua Nghị quyết số '''829/NQ-UBTVQH14'''.<ref name="NQ829">[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198694 Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14]</ref> Theo đó: *Điều chỉnh 2,119 km² diện tích tự nhiên và 3.794 người của xã Yên Bắc, 1,721 km² diện tích tự nhiên và 334 người của xã Châu Giang vào thị trấn Hòa Mạc.
*Điều chỉnh 2,119 km² diện tích tự nhiên và 3.794 người của xã Yên Bắc, 1,721 km² diện tích tự nhiên và 334 người của xã Châu Giang vào thị trấn Hòa Mạc.
*Sau khi điều chỉnh địa giới thị trấn Hòa Mạc có diện tích 5,68 km², dân số năm 2018 là 11.488 người.
*Thành lập phường Hòa Mạc trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Hòa Mạc.