Khác biệt giữa các bản “Sư đoàn 325, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Sư đoàn trưởng: Thượng tá Nguyễn Thành Phố
 
Chính ủy: Thượng tá Nguyễn Bá Hào
 
Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng: Thượng tá Nguyễn Khắc Thơm
Phó Sư đoàn trưởng: Đại tá Trần Văn Cao
 
Phó Chính ủy: Thượng tá Nguyễn Bá Hào
 
== Khen thưởng ==