Khác biệt giữa các bản “Sư đoàn 325, Quân đội nhân dân Việt Nam”

 
== Lãnh đạo hiện nay ==
<br />
Sư đoàn trưởng: Thượng tá Nguyễn Thành Phố
 
Chính ủy: Thượng tá Nguyễn Bá Hào
 
Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng: Thượng tá Nguyễn Khắc Thơm
 
Phó sư đoàn trưởng: Thượng tá Trịnh Ca
 
Phó Sư đoàn trưởng: Đại tá Trần Văn Cao
 
Phó Chính ủy:
 
== Khen thưởng ==