Khác biệt giữa các bản “Nhân Duệ Vương hậu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{chú thích trong bài}}{{Thông tin nhân vật hoàng gia|tên=Nhân Duệ Vương hậu<br>인예왕후|chức vị=|tại vị=|kiểu tại vị=|tiền nhiệm=|kế nhiệm=|chức vị 1=|tại vị 1=|reign1-type1=|tiền nhiệm 1=|kế nhiệm 1=|chức vị 2=|tại vị 2=|reign2-type2=|tiền nhiệm 2=|kế nhiệm 2=|chức vị 3=|tại vị 3=|reign3-type3=|tiền nhiệm 3=|kế nhiệm 3=|cha=[[Lý Tử Uyên]]|mẹ=Kê Lâm Quốc Đại phu nhân|phối ngẫu=[[Cao Ly Văn Tông]]|con cái=[[Cao Ly Thuận Tông]]<br>[[Cao Ly Tuyên Tông]]<br>[[Cao Ly Túc Tông]]|sinh=1031|nơi sinh=[[Cao Ly]]|mất=1092|nơi mất=[[Cao Ly]]|nơi an táng=Đới lăng|thụy hiệu=<font color = "grey">Nhân Duệ Thánh Thiện Hiếu Mục Vương thái hậu<br> (仁睿聖善孝穆王太后)|hoàng tộc=}}'''Nhân Duệ Vương hậu''' Lý thị (인예왕후 이씨; 1031 ? – 1092), là con gái của [[Thái úy]] [[Lý Tử Uyên]] và [[Kê Lâm Quốc Đại phu nhân]] Kim thị. Bà là vị vương hậu thứ hai của vua [[Cao Ly Văn Tông]].
 
Lý thị nhập cung cùng với 2 người em gái, sơ phong ''Diên Hòa Cung chủ'' (延德宮主). Năm [[Cao Ly Văn Tông|Văn Tông]] thứ 6 (1052) được thăng vị Vương phihậu. Dưới thời trị vì của con bà là [[Cao Ly Tuyên Tông]], Lý Vương phi được tôn làm Vương thái hậu. Năm 1092, thái hậu qua đời, được truy thụy là '''Nhân Duệ Thánh Thiện Hiếu Mục Vương thái hậu''' (仁睿聖善孝穆王太后), cho táng tại Đới lăng (戴陵).
 
Bà là mẹ của cả ba vua: [[Cao Ly Thuận Tông|Thuận Tông]], [[Cao Ly Tuyên Tông|Tuyên Tông]] và [[Cao Ly Túc Tông|Túc Tông]]; là bà nội của [[Cao Ly Hiến Tông|Hiến Tông]] và [[Cao Ly Duệ Tông|Duệ Tông]]. Ngoài ra bà còn sinh hạ cho Văn Tông thêm 7 vương tử và 4 vương nữ khác. Hai người em gái của bà là [[Nhân Kính Hiền phi]] (인경현비) và [[Nhân Tiết Hiền phi]] (인절현비; ? – 1082) cũng là những phi tần của [[Cao Ly Văn Tông|Văn Tông]].