Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Văn Minh (trung tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| trưởng viên chức =
| tiền nhiệm = Phó Đô đốc [[Chung Tấn Cang]]
| kế nhiệm = ''cuốiTrung cùng''tướng [[Lâm Văn Phát]]
| địa hạt =
| phó chức vụ =