Khác biệt giữa các bản “Xuân Hồng, Thọ Xuân”

n
từ chính, replaced: Giầu → giàu using AWB
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (từ chính, replaced: Giầu → giàu using AWB)
 
*Phía bắc giáp xã Trường Xuân và xã [[Xuân Lai, Thọ Xuân|Xuân Lai]].
 
Xã Xuân Hồng có diện tích 12,34 &nbsp;km<sup>2</sup>, dân số là 9.872 người, mật độ dân số đạt 800 người/km<sup>2</sup>.<ref name ="Nghị quyết 786"/>
 
==Lịch sử==
Địa bàn xã Xuân Hồng hiện nay trước đây vốn là ba xã: Xuân Khánh, Xuân Thành, Thọ Nguyên.
 
Thời [[nhà Lý]], xã Xuân Khánh có tên là làng Cao Vị do [[Lê Phụng Hiểu]] thành lập, gọi là Cao Vị trang <ref name=LangThanhhoaI>{{Chú thích sách| title = Tên làng xã Thanh Hoá, tập I |author = Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá |trang=157| publisher = Nhà xuất bản Thanh Hoá, 2000}}</ref>. Đời [[Minh Mạng]] có tên là Tam Lư thuộc tổng Nam Cai<ref name=LangThanhhoaI/>.
 
Trước [[Cách mạng tháng Tám]] là làng Lư Khánh<ref name=LangThanhhoaI/>. Sau năm 1945, làng Lư Khánh đổi thành xã Xuân Khánh<ref name=LangThanhhoaI/>.
 
Trước khi sáp nhập, xã Xuân Khánh có diện tích 3,52 &nbsp;km², dân số là 2.941 người, mật độ dân số đạt 836 người/km<sup>2</sup>, được chia thành 12 xóm thuộc 6 thôn: Ninh Thành, Khang Thịnh, Thọ Lộc, Cường Mạnh, Phúc Tráng, Hùng Dũng<ref name=LangThanhhoaI/>.
 
Xã Thọ Nguyên có diện tích 4,97 &nbsp;km², dân số là 3.812 người, mật độ dân số đạt 767 người/km², được chia thành 11 đội, đánh số từ 1 đến 11, nằm trên địa bàn các thôn: Liên Phô (đội 1, 2), Vân Lộ (đội 3, 4), Căng Trung (đội 5), Đồng Dọc (đội 6), Căng Bình (đội 7), Căng Thịnh (đội 8), Căng Nam (đội 9), Tiến Lập (đội 10), Phong Bái (đội 11).
 
Các thôn lại thuộc các làng: Làng Pho (thôn Liên Phô), Làng Vân Lộ (thôn Vân Lộ), Làng Bất Căng, (gồm thôn Căng Trung, Đồng Dọc, Căng Bình, Căng Thịnh, Căng Nam). Riêng thôn Tiến Lập có 3 làng là: Làng Cầu (Cầu Năng), Căng Lập, Cồn Khế.
 
Xã Xuân Thành có diện tích 3,85 &nbsp;km<sup>2</sup>, dân số là 3.119 người, mật độ dân số đạt 810 người/km<sup>2</sup>.
Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của các xã Xuân Khánh, Thọ Nguyên và Xuân Thành thành xã Xuân Hồng.<ref name ="Nghị quyết 786"/>