Khác biệt giữa các bản “Danh sách trường đại học, học viện và cao đẳng tại Hà Nội”

không có tóm lược sửa đổi
(thêm)
!|Địa chỉ
!Đơn vị chủ quản; trực thuộc
!Hệ liên kết quốc tế<ref>Hệ đào tạo liên kết quốc tế</ref>
!Tự chủ tài chính
|-
! colspan="98" |Nhóm trường đại học công lập
|-
!1
||[[Trường Đại học Bách khoa Hà Nội|Trường đạiĐại học Bách khoa Hà Nội]]
|HUST
|| Đa ngành [[Kỹ thuật]]
||[[Hai Bà Trưng (quận)|Quận Hai Bà Trưng]]
|
|'''{{Màu chữ|#025928|✓}}'''
|'''{{Màu chữ|#025928|✓}}'''
|-
!2
||[[Trường Đại học Công đoàn|Trường đạiĐại học Công đoàn]]
|'''TUU'''
||Đa ngành, [[quản trị]] - [[kinh tế]] - [[dịch vụ]]
||[[15 tháng 5|15/5]]/[[1946]]
||[[Đống Đa|Quận Đống Đa]]
|[[Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam]]
|
|
|-
||[[Cầu Giấy (quận)|Quận Cầu Giấy]]<ref name=":033">{{Chú thích web|url=http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=10713|tiêu đề=QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành quy chế Đại học tư thục|tái bút=Chương III: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ: A. Cơ cấu tổ chức}}</ref>
|[[Đại học Quốc gia Hà Nội]]
|
|'''{{Màu chữ|#025928|✓}}'''
|-
|| Quận Thanh Xuân
|[[Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)|Bộ Giao thông Vận tải]]
|
|
|-
|| Quận Bắc Từ Liêm
|[[Bộ Tài nguyên và Môi trường]]
|
|
|-
||[[Từ Liêm|Quận Bắc Từ Liêm]]<ref name="haui_vitri">{{Chú thích web|tiêu đề=Thông tin chung|url=https://www.haui.edu.vn/vn/html/thong-tin-chung|ngày truy cập=ngày 23 tháng 7 năm 2015}}</ref>
|[[Bộ Công Thương (Việt Nam)|Bộ Công Thương]]
|
|'''{{Màu chữ|#025928|✓}}'''
|-
||Thị xã Sơn Tây
|[[Bộ Công Thương (Việt Nam)|Bộ Công Thương]]
|
|
|-
||[[Hoàn Kiếm|Quận Hoàn Kiếm]]<ref name=":2" />
|[[Bộ Y tế (Việt Nam)|Bộ Y tế]]
|
|
|-
| |Quận Bắc Từ Liêm
|[[Bộ Công Thương (Việt Nam)|Bộ Công Thương]]
|
|
|-
||[[Đống Đa|Quận Đống Đa]]<ref name=":5">{{Chú thích web|url=http://www.utc.edu.vn/gioi-thieu|tiêu đề=Giới thiệu chung|ngày truy cập=ngày 23 tháng 7 năm 2015}}</ref>
|[[Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)|Bộ Giao thông Vận tải]]
|
|
|-
||Quận Cầu Giấy
|[[Đại học Quốc gia Hà Nội]]
|
|'''{{Màu chữ|#025928|✓}}'''
|-
||[[Quận Thanh Xuân]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.hanu.edu.vn/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=680&lang=vn|tiêu đề = Liên hệ|ngày truy cập = ngày 24 tháng 7 năm 2015}}</ref>
|
|'''{{Màu chữ|#025928|✓}}'''
|
|-
||[[Thanh Xuân|Quận Thanh Xuân]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.hus.vnu.edu.vn/vi/main/cackhuonvien|tiêu đề = Các khuôn viên|ngày truy cập = ngày 24 tháng 7 năm 2015}}</ref>
|[[Đại học Quốc gia Hà Nội]]
|
|'''{{Màu chữ|#025928|✓}}'''
|-
||2009
||Quận Cầu Giấy
|
|
|
||[[Thanh Xuân|Quận Thanh Xuân]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.ussh.vnu.edu.vn/Contact.aspx|tiêu đề = Thông tin liên hệ|ngày truy cập = ngày 25 tháng 7 năm 2015}}</ref>
|[[Đại học Quốc gia Hà Nội]]
|
|'''{{Màu chữ|#025928|✓}}'''
|-
||[[Quận Hà Đông]]<ref name="ks" />
|[[Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Việt Nam)|Viện kiểm sát nhân dân tối cao]]
|
|
|-
||[[Quận Hà Đông|Quận Thanh Xuân]]<ref name=":7" />
|[[Bộ Xây dựng (Việt Nam)|Bộ Xây dựng]]
|
|
|-
||[[Cầu Giấy (quận)|Quận Cầu Giấy]]<ref name="ueb" />
|[[Đại học Quốc gia Hà Nội]]
|
|'''{{Màu chữ|#025928|✓}}'''
|-
||Quận Hai Bà Trưng
|[[Bộ Công thương Việt Nam|Bộ Công thương]]
|
|
|-
||[[1956|25/1/1956]]<ref name=":9">{{Chú thích web|url = https://www.neu.edu.vn/ViewVeDHKTQD.aspx|tiêu đề = Giới thiệu ĐHKTQD|ngày tháng = 24/06/2011|ngày truy cập = ngày 25 tháng 7 năm 2015}}</ref>
||[[Quận Hai Bà Trưng]]<ref name=":9" />
|
|
|'''{{Màu chữ|#025928|✓}}'''
||[[Quận Cầu Giấy]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.ulsa.edu.vn/|tiêu đề = Trang chính|ngày truy cập = ngày 25 tháng 7 năm 2015}}</ref>
|[[Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Việt Nam)|Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội]]
|
|
|-
||[[1964]]<ref name=":11">{{Chú thích web|url = http://www.vfu.edu.vn/Pages/gioi-thieu-67/tong-quan-92/GiE1BB9Bi20thiE1BB-9eb640a7f635012b.aspx|tiêu đề = Giới thiệu chung về trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam|ngày truy cập = ngày 25 tháng 7 năm 2015}}</ref>
||[[Chương Mỹ|Huyện Chương Mỹ]]<ref name=":11" />
|
|
|
||[[Quận Đống Đa]]<ref name=":10" />
|[[Bộ Tư pháp (Việt Nam)|Bộ Tư Pháp]]
|
|
|-
||[[1966]]<ref name=":12">{{Chú thích web|url = http://www.humg.edu.vn/vi/gioi-thieu/lich-su-phat-trien|tiêu đề = Lịch sử phát triển|ngày truy cập = ngày 25 tháng 7 năm 2015}}</ref>
||Quận [[Bắc Từ Liêm]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.humg.edu.vn/vi/gioi-thieu/ban-do|tiêu đề = Bản đồ|ngày truy cập = ngày 25 tháng 7 năm 2015}}</ref>
|
|
|
||
||Quận Đống Đa
|
|
|
||27/10/1924
||Quận Hai Bà Trưng
|
|
|
||Quận Cầu Giấy
|[[Đại học Quốc gia Hà Nội]]
|
|'''{{Màu chữ|#025928|✓}}'''
|-
||Quận Đống Đa
|[[Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam)|Bộ Giáo dục và Đào tạo]]
|'''{{Màu chữ|#025928|✓}}'''
|'''{{Màu chữ|#025928|✓}}'''
|-
||Quận Tây Hồ
|[[Bộ Nội vụ (Việt Nam)|Bộ Nội Vụ]]
|
|
|-
||Quận Hoàn Kiếm
|[[Đại học Y Hà Nội]]
|
|
|-
||17/12/1980
||Quận Cầu Giấy
|
|
|
||Quận Cầu Giấy
|[[Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam)|Bộ Giáo dục và Đào tạo]]
|
|
|-
||1970
||[[Thanh Xuân|Quận Thanh Xuân]]
|
|
|
||8/1961
||[[Chương Mỹ|Huyện Chương Mỹ]]
|
|
|
| |[[1959]]
| |Quận Đống Đa
|
|
|
| |1960
| |Quận Cầu Giấy
|
|
|
|Quận Nam Từ Liêm
|[[Đại học Quốc gia Hà Nội]]
|
|
|-
| |Quận Đống Đa
|[[Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Việt Nam)|Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch]]
|
|
|-
| |Quận Hai Bà Trưng
|[[Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam)|Bộ Giáo dục và Đào tạo]]
|
|
|-
| |Quận Đống Đa
|[[Bộ Y tế (Việt Nam)|Bộ Y tế]]
|
|
|-
| |Quận Bắc Từ Liêm
|[[Bộ Y tế (Việt Nam)|Bộ Y tế]]
|
|
|-
||6/1/1959
||Quận Cầu Giấy
|
|
|
||04/06/1976
||Huyện Gia Lâm
|
|
|
|-
!44
|'''[[Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội|Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật quân đội]]'''
|
|Nghệ thuật
|Quận Đống Đa
|[[Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam]]
|
|
|-
! colspan="98" |Học viện
|-
!4445
| [[Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam]]
| ||[[Âm nhạc]]||1956||Quận Đống Đa
|
|
|
|-
!4546
| [[Học viện Múa Việt Nam]]
| ||[[Nghệ thuật]]||1959||Quận Cầu Giấy
|
|
|
|-
!4647
| '''[[Học viện Báo chí và Tuyên truyền]]'''
|AJC
|[[Văn hoá]], [[báo chí]] và [[truyền thông]]||16/1/1962||Quận Cầu Giấy
|[[Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh]]
|
|
|-
!4749
| [[Học viện Biên phòng]]
| ||[[Biên phòng]]||20/5/1963||[[Sơn Tây (thị xã)|Thị xã Sơn Tây]]
|
|
|
|-
!4950
|[[Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông]]
|PTIT
|[[Kĩ thuật]], [[công nghệ]]||1997||Quận Hà Đông
|[[Bộ Thông tin và Truyền thông]]
|
|
|-
!5051
| [[Học viện Chính trị]]
| ||[[Chính trị]]||25/10/1951||Quận Hà Đông
|[[Bộ Quốc phòng Việt Nam|Bộ Quốc phòng]]
|
|
|-
!5152
| [[Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh]]
|HCMA
|[[Chính trị]] - [[Hành chính]]||1945||Quận Cầu Giấy
|[[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chấp hành Trung ương Đảng]]
|
|
|-
!5253
|[[Học viện Hành chính (Việt Nam)|Học viện Hành chính Quốc gia]]
| ||[[Khoa học]] [[hành chính]]||29/5/1959||Quận Đống Đa
|[[Bộ Nội vụ (Việt Nam)|Bộ Nội vụ]]
|
|
|-
!5354
|[[Học viện Kỹ thuật Mật mã]]
| ||[[Mật mã]]||17/02/1995||Huyện Thanh Trì
|[[Ban Cơ yếu Chính phủ Việt Nam|Ban Cơ yếu Chính phủ]]
|
|
|-
!5455
|[[Học viện Ngân hàng (Việt Nam)|Học viện Ngân hàng]]
| ||[[Kinh tế]] [[ngân hàng]]||1961||Quận Đống Đa
|[[Ngân hàng Nhà nước Việt Nam]]
|
|
|-
!5556
| [[Học viện Ngoại giao (Việt Nam)|Học viện Ngoại giao]]
| ||[[Quan hệ quốc tế]], [[luật]] QT, [[kinh tế]] QT, [[ngoại ngữ]] QHQT||17/6/1959||Quận Đống Đa
|[[Bộ Ngoại giao (Việt Nam)|Bộ Ngoại giao]]
|
|
|-
!5657
|'''[[Học viện Nông nghiệp Việt Nam]]'''
| ||[[Đa ngành]]||1956||Huyện Gia Lâm
|[[Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]]
|
|
|-
!5758
|[[Học viện Phụ nữ Việt Nam]]
| ||[[Đa ngành]]||1960||Quận Đống Đa
|
|
|
|-
!5859
| [[Học viện Tòa án]]
| ||Luật, Thẩm phán, Thư kí, thẩm tra viên||1960||Huyện Gia Lâm
|
|
|
|-
!5960
| [[Học viện Tư pháp Việt Nam]]
| ||[[Tư pháp]]||2004||Quận Cầu Giấy
|
|
|
|-
!6061
| [[Học viện Tài chính (Việt Nam)|Học viện Tài chính]]
| ||[[Tài chính]]||1963||Quận Hoàn Kiếm (trụ sở) và quận Bắc Từ Liêm (Cơ sở đào tạo chính quy)
|
|
|
|-
!6162
|'''[[Học viện Quân Y|Học viện Quân y]]'''
| ||[[Y khoa]]||[[1949]]||Quận Hà Đông
|
|
|
|-
!6263
| [[Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam]]
| ||[[Y khoa]]||02/02/2005||Quận Hà Đông
|
|
|
|-
!6364
|[[Học viện Chính sách và Phát triển]]
|
|Quận Cầu Giấy
|[[Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Việt Nam)|Bộ Kế hoạch và Đầu tư]]
|
|
|-
!6465
|[[Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam]]
|
|1995
|Quận Đống Đa
|
|
|
|-
!6566
| [[Viện Đại học Mở Hà Nội|Viện Đại học Mở]]
| ||[[Đa ngành]]||1993||Quận Hai Bà trưng
|
|
|
|-
!6667
| [[Học viện An ninh Nhân dân]]
| ||[[An ninh]]||25/6/1946||Quận Hà Đông
|
|
|
|-
!6768
| [[Học viện Cảnh sát Nhân dân Việt Nam|Học viện Cảnh sát Nhân dân]]
| ||[[Cảnh sát]]||15/5/1968||Quận Bắc Từ Liêm
|
|
|
|-
!6869
|[[Học viện Phòng không - Không quân]]
| ||[[Không quân]]||16/07/1964||[[Sơn Tây (thị xã)|Thị xã Sơn Tây]]
|
|
|
|-
!6970
| [[Trường Sĩ quan Đặc công]]
| ||[[Đặc công]]||20/7/1967||[[Chương Mỹ|Huyện Chương Mỹ]]
|
|
|
|-
!7071
| [[Trường Sĩ quan Pháo binh]]
| ||[[Pháo binh]]||18/2/1957||[[Sơn Tây (thị xã)|Thị xã Sơn Tây]]
|
|
|
|-
!7172
| [[Trường Sĩ quan Phòng hóa]]
| ||[[Phòng hóa]]||21/9/1976||[[Sơn Tây (thị xã)|Thị xã Sơn Tây]]
|
|
|
|-
!7273
| [[Trường Đại học Trần Quốc Tuấn|Trường Sĩ quan Lục quân 1]]
| ||[[Lục quân]]||15/4/1945||[[Sơn Tây (thị xã)|Thị xã Sơn Tây]]
|
|
|
|-
!7374
|[[Học viện Quản lý Giáo dục]]
|
|2006
|[[Quận Thanh Xuân]]
|
|
|
|-
!7475
|[[Học viện Kỹ thuật Quân sự]]
|
|1966
|[[Bắc Từ Liêm|Quận Cầu Giấy]]
|
|
|
|-
!7576
|Học viện Hậu cần
|
|1993
|Quận Long Biên
|
|
|
|-
!7677
|Học viện Khoa học Quân sự
|
|1957
|Quận [[Hoàng Mai, Hà Nội|Hoàng Mai]]
|
|
|
|-
!7778
|Học viện Dân tộc<br />
|
|2016
|Quận Nam Từ Liêm
|
|
|
|-
!7879
|'''[[Học viện Quốc phòng (Việt Nam)|Học viện Quốc phòng]]'''
|
|'''[[Học viện Quốc phòng (Việt Nam)|Quốc phòng]]'''
|1976
|Quận [[Cầu Giấy]]
|
|
|
|-
! colspan="98" |Nhóm trường đại học tư thục & dân lập
|-
!1
|Đại học Anh quốc Việt Nam
|
|Mỹ thuật
|
|Quận Cầu Giấy
| rowspan="17" |
| rowspan="17" |
|-
!2
||[[Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội|Đại học Tài chính Ngân hàng]]
|
||21/12/2010
||Quận Bắc Từ Liêm
|
| rowspan="14" |
| rowspan="14" |
|-
!23
||[[Trường Đại học Thành Đô|Đại học Thành Đô]]
|
||27/5/2009
||Huyện Hoài Đức
|
|-
!34
||[[Trường Đại học Thành Tây|Đại học Thành Tây]]
|
||10/10/2007
||Quận Hà Đông
|
|-
!45
||[[Trường Đại học Thăng Long|Đại học Thăng Long]]
|
||[[1988]]<ref name=":1">{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-61-2009-QD-TTg-Quy-che-to-chuc-hoat-dong-truong-dai-hoc-tu-thuc-87416.aspx|title=QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=|tiêu đề=QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành quy chế Đại học tư thục|tái bút=CHƯƠNG I: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG}}</ref>
||[[Hoàng Mai, Hà Nội|Quận Hoàng Mai]]<ref name=":1" />
|
|-
!56
||[[Trường Đại học Phương Đông (Việt Nam)|Đại học Phương Đông]]
|
||1994
||Quận Cầu Giấy
|
|-
!67
||[[Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà|Đại học Quốc tế Bắc Hà]]
|
||2007
||Quận Thanh Xuân
|
|-
!78
||Đại học Công nghệ Đông Á
|EAUT
||2008
||Quận Nam Từ Liêm
|
|-
!89
||[[Trường Đại học FPT|Đại học FPT]]
|
||[[2006]]
||Quận Cầu Giấy
|
|-
!910
||[https://www.utm.edu.vn/ Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị]
|UTM
||2011
||Quận Hoàng Mai
|
|-
!1011
||[[Đại học RMIT Việt Nam]]
|
||[[2004]]
||Quận Ba Đình
|
|-
!1112
||[[Trường Đại học Nguyễn Trãi|Đại học Nguyễn Trãi]]
|
||05/02/2008
||Quận Ba Đình
|
|-
!1213
||[[Trường Đại học Hòa Bình|Đại học Hòa Bình]]
|
||[[2008]]<ref>{{Chú thích web|url = http://hbuniv.edu.vn/dhhb/index.php/2014/02/17/lich-su-phat-trien-cua-truong-dai-hoc-hoa-binh/|tiêu đề = Lịch sử phát triển của Trường Đại học Hòa Bình|ngày truy cập = ngày 24 tháng 7 năm 2015}}</ref>
||[[Nam Từ Liêm|Quận Nam Từ Liêm]]<ref>{{Chú thích web|url = http://hbuniv.edu.vn/dhhb/|tiêu đề = Trang chính|ngày truy cập = ngày 24 tháng 7 năm 2015}}</ref>
|
|-
!1314
||[[Trường Đại học Đại Nam|Đại học Đại Nam]]
|
||2007
||[[Hà Đông|Quận Hà Đông]]
|
|-
!1415
||[[Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội|Đại học Kinh doanh và Công nghệ]]
|
||[[1996]]<ref>{{Chú thích web|url = http://hubt.edu.vn/chuyen-muc-1/gioi-thieu-ve-hubt/2|tiêu đề = Giới thiệu về 'HUBT|ngày truy cập = ngày 25 tháng 7 năm 2015}}</ref>
||[[Hai Bà Trưng (quận)|Quận Hai Bà Trưng]]<ref>{{Chú thích web|url = http://hubt.edu.vn/lien-he|tiêu đề = Liên hệ}}</ref>
|
|-
!1516
|Học viện Thiết kế và Thời trang London
|
|2004
|Quận Tây Hồ
|
|
|
|-
!1617
|Đại học AnhMỹ quốcthuật ViệtÁ NamChâu
|
|Đa ngành
|
|Quận Hai Bà Trưng
|
|
|
|-
!17
|Đại học Mỹ thuật Á Châu
|
|Mỹ thuật
|
|Quận Cầu Giấy
|
|
|
|}