Khác biệt giữa các bản “Franz II của đế quốc La Mã Thần thánh”

 
Trong cuộc chiến tranh giữa Áo và Thổ (1788–1790)<!-- Österreichische Beteiligung von 1788 bis zum Separatfrieden 1790 -->, Franz, theo ý muốn của hoàng đế Joseph II, cũng được đưa ra chiến trường. Sau cái chết của bác ông, 1790, em của ông ta, cha của Franz, Leopold, trở thành hoàng đế, tuy nhiên Leopold&nbsp;II chết 2 năm sau đó vào ngày 1 tháng 3 năm 1792.
 
Từ đó Franz trở thành vua của Hungary và Bohemia, công tước của nước Áo cũng như nguyên thủ nhiều nước theo luật lệ của nền quân chủ Habsburg. Sau khi ông ta vào ngày 6&nbsp; tháng 6 ở [[Buda|Ofen]] được phong làm vua của Hungary, kế tiếp đó, vào ngày 5 &nbsp; tháng 7 ông được bầu làm vua La Mã Đức. Ngày 14 &nbsp; tháng 7 ông được đăng quang lên làm hoàng đế Franz II (vị hoàng đế cuối cùng của đế chế La Mã Thần thánh) ở nhà thờ chính Frankfurt, tiếp theo vào ngày 9 tháng 8 năm 1792 ông được phong làm vua của Bohemia ở Prag.
=== Chiến tranh với Napoleon ===
Vào ngày 20&nbsp; tháng 4 năm 1792, Pháp đã tuyên chiến với "vua Đức", cuộc chiến mà kéo dài cho tới 1797, đưa tới việc Áo mất vĩnh viễn Hà Lan, nhưng lại được vương quốc Lombardo-Venetien.