Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiếu vương”

Không có tóm lược sửa đổi
* [[Nhà Đường|Đường triều]] [[Lý Nguyên Khánh|Đạo Hiếu Vương]]
* [[Triều Tiên]] [[Tử Hanh|Mã Hàn Hiếu Vương]]
* [[Ngũ Đại Thập Quốc]] [[Nam Đường]] Tề Chiêu Hiếu Vương (hoặc Tuyên Thành Chiêu Hiếu Vương và Ngạc Chiêu Hiếu Vương) [[Lý Cảnh Đạt]]
* Bắc Tống Nam Khang Tu Hiếu Vương [[Triệu Thế Vĩnh]] (truy tặng)
* Bắc Tống Kỳ Trang Hiếu Vương (hoặc Bộc Trang Hiếu Vương) [[Triệu Tông Nghị]]
* Nam Tống Giản Mục Hiếu Vương (hay Bộc Mục Hiếu Vương) [[Triệu Trọng Tằng]]
* [[Triều Tiên Định Tông|Triều Tiên Thuận Hiếu Vương]]
 
==Xem thêm==
* [[Hiếu Thành Vương (thụy hiệu)|Hiếu Thành Vương]]