Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lê Sùng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{unreferenced|date=tháng 11 năm 2019}}
{{Thông tin nhân vật hoàng gia
| tên = Lê Sùng
| tên gốc = Lê Sùng
| tước vị = [[Hoàng tử]] [[Việt Nam]]
| hình =
| tước vị thêm =
| cỡ hình =
| ghi chú hình =
| cỡ hình = 250px
| chức vị =
| ghi chú hình =
| tại vị =
| chức vị =
| đăng quang =
| tại vị = =
| tiền nhiệm =
| đăng quang =
| nhiếp chính =
| kếtiền nhiệm =
| nhiếp chính =
| phối ngẫu =
| kế nhiệm =
| vợ = [[Trịnh Thị Loan]]
| phối ngẫu =
| thông tin con cái = ẩn
| vợ = [[Trịnh Thị Loan]]
| con cái = [[Lê Chiêu Tông]]<br>[[Lê Cung Hoàng]]
| thông tin con cái = ẩn
| tên đầy đủ =Lê Sùng
| con cái = [[Lê Chiêu Tông]]<br>[[Lê Cung Hoàng]]
| tước hiệu =
| tước vịtên đầy đủ = = Sùng
| tên tự =
| thông tin niên hiệu =
| niêntên hiệu =
| niên hiệu 4 =
| thụy hiệu = ''Cẩm Giang Vương''<br>''Trang Định Đại vương''<br>''Minh Tông Triết Hoàng Đế''
| thời gian của niên hiệu 4 =
| miếu hiệu = [[Minh Tông]]
| niên hiệu 5 =
| tên ngai =
| thời gian của niên hiệu 5 =
| tên Horus =
| niên hiệu 6 =
| tên Nebty =
| thời gian của niên hiệu 6 =
| triều đại = [[Nhà Hậu Lê]]
| tước hiệu =
| cha = [[Lê Tân]]
| tước vị đầy đủ =
| mẹ = [[Trịnh Thị Tuyên]]
| thông tin niên hiệu =
| sinh = 1489
| niên hiệu =
| nơi sinh = [[Hà Nội|Đông Kinh]]
| thời gian của niên hiệu =
| mất = [[13]] tháng [[11]] năm [[1509]]
| niên hiệu 2 =
| nơi mất = [[Hà Nội|Đông Kinh]]
| thời gian của niên hiệu 2 =
| ngày an táng =
| niên hiệu 3 =
| nơi an táng = [[Lăng Phù Lê|Triết lăng]]
| thời gian của niên hiệu 3 =
| thụy hiệu = ''Cẩm Giang Vương''<br>''Trang Định Đại vương''<br>''Minh Tông Triết Hoàng Đế''
| tôn hiệu =
| miếu hiệu = [[Minh Tông]]
| tên ngai = =
| tên Horus = =
| tên Nebty = =
| triều đại = [[Nhà Hậu Lê]]
| cha = [[Lê Tân]]
| mẹ = [[Trịnh Thị Tuyên]]
| sinh = 1489
| nơi sinh = [[Hà Nội|Đông Kinh]]
| mất = [[13]] tháng [[11]] năm [[1509]]
| nơi mất = [[Hà Nội|Đông Kinh]]
| ngày an táng =
| nơi an táng = [[Lăng Phù Lê|Triết lăng]]
| học vấn =
| nghề nghiệp =
| tôn giáo =
| chữ ký =
}}