Khác biệt giữa các bản “Trà Lĩnh (huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Sau khi sáp nhập, huyện Trà Lĩnh có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Hùng Quốc (huyện lỵ) và 7 xã: Cao Chương, Quang Hán, Quang Trung, Quang Vinh, Quốc Toản, Tri Phương, Xuân Nội.
 
Ngày [[11 tháng 2]] năm [[2020]], giải thể huyện Trà Lĩnh, sáp nhập xã Quốc Toản với hai huyện [[Quảng Uyên (huyện)|Quảng Uyên]], [[Phục Hòa]] để tái lập huyện [[Quảng Hòa]]; sáp nhập phần còn lại của huyện Trà Lĩnh trở lại huyện [[Trùng Khánh (huyện)|Trùng Khánh]].
 
==Chú thích==