Khác biệt giữa các bản “Tụ Long”

không có tóm lược sửa đổi
== Châu Vị Xuyên thời Lê trung hưng đến thời Nguyễn độc lập ==
Châu Vị Xuyên có 8 tổng với 51 xã vào thời Lê trung hưng, sang đầu thời nhà Nguyễn có 9 tổng (52 xã) trong đó:
*Tổng Phương Độ (Tụ Long) gồm 6 xã: Tụ Long (''nay thuộc Mã Quan Trung Quốc''), Phấn Vũ (''奮武 hay 粉武<ref>Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ 19, trang 454.</ref>, nay khoảng hương Mãnh Động, tức Mường Động, huyện Ma Lật Pha Trung Quốc''), [[Phương Độ, thành phố Hà Giang|Phương Độ]] (''芳度, nay khoảng các phường Phương Độ, [[Phương Thiện]]''), [[Tùng Bá]]ch (''松柏''), [[Bạch Ngọc, Vị Xuyên|Bạch Ngọc]] (''白玉''), Tiểu Miện (''小沔'').
*Tổng Phú Linh gồm 4 xã: Bình Di (''平夷, nay khoảng các hương trấn [[Nam Ôn Hà]], [[Ma Lật]] huyện Ma Lật Pha Trung Quốc, và các xã phường [[Xín Chải, Vị Xuyên|Xín Chải]], [[Thanh Đức, Vị Xuyên|Thanh Đức]], [[Thanh Thủy, Vị Xuyên|Thanh Thủy]] Hà Giang''), [[Phú Linh]] (''富靈''), [[Linh Hồ, Vị Xuyên|Linh Hồ]] (''靈湖''), Đại Miện (''大沔'').
*Tổng Mục Hà gồm 6 xã: Mục Hà (''穆河''), An Quảng, [[Xuân Giang, Quang Bình|Xuân Hồng]], [[Hương Sơn, Quang Bình|Hương Sơn]], Nghĩa Phì (''義肥''), [[Tiên Kiều|Tiên Kiệu]] (''仙轎'').