Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Văn Hinh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| bắt đầu 3 = tháng 3 năm [[1951]]
| kết thúc 3 = tháng 3 năm [[1952]]
| trưởng chức vụ 3 = [[Cấp bậc]]
| trưởng viên chức 3 = [[Trung tá]] (đầu 1951)<br>[[Đại tá]] (đầu 1952)
 
| chức vụ 4 = Tổng Thư ký thường trực Quốc phòng
| bắt đầu 4 = giữa năm [[1950]]
| kết thúc 4 = tháng 3 năm [[1951]]
| trưởng chức vụ 4 = [[Cấp bậc]]
| trưởng viên chức 4 = [[Thiếu tá]] (giữa 1950)<br>[[Trung tá]] (đầu 1951)
 
| chức vụ 5 = Chỉ huy trưởng Phi đoàn Vận tải GT/62
| bắt đầu 5 = giữa năm [[1949]]
| kết thúc 5 = giữa năm [[1950]]
| trưởng chức vụ 5 = [[Cấp bậc]]
| trưởng viên chức 5 = [[Đại úy]]
 
| chức vụ 6 = Sĩ quan Tùy viên cho Thủ tướng [[Nguyễn Văn Xuân]]
| bắt đầu 6 = tháng 8 năm [[1948]]
| kết thúc 6 = giữa năm [[1949]]
| trưởng chức vụ 6 = [[Cấp bậc]]
| trưởng viên chức 6 = [[Trung úy]]
 
| đa số =