Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Văn Hinh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
===Quân đội Quốc gia Việt Nam===
Giữa năm 1950, ông được thăng cấp [[Thiếu tá]], chuyển công tác sang giữ chức vụ Tổng thư ký thường trực Quốc phòng. Đầu năm 1951, ông được thăng cấp [[Trung tá]]. Tháng 3 cùng năm, ông được cử giữ chức Chánh phòng của [[Quốc trưởng]] [[Bảo Đại]] tại [[Đà Lạt]]. Trung tuần tháng 12 cuối năm, trong chức vụ Chánh phòng, ông được cử làm Tổng chỉChỉ huy cuộc duyệt binh tại [[Hà Nội]].
 
Đầu năm 1952, ông được thăng cấp [[Đại tá]]. Tháng 3 cùng năm, ông được thăng cấp [[Thiếu tướng]] và được Quốc trưởng Bảo Đại chỉ định giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của [[Quân đội Quốc gia Việt Nam]]. Năm 1953, ông được thăng cấp [[Trung tướng]] tại nhiệm.
[[Hình: 1951-NguyenVanHinh04.jpg|phải|nhỏ|200px|<center>Trung tá Nguyễn Văn Hinh trong cuộc duyệt binh năm [[1951]]]]
[[Hình: 1951-NguyenVanHinh01.jpg|phải|nhỏ|200px|<center>Chánh Võ phòng Nguyễn Văn Hinh bắt tay với binh sĩ trong cuộc duyệt binh năm [[1951]]]]